Kaple na Křížové Hoře

Vydejte se k poutnímu místu situovanému na vrcholu hory, kde byla roku 1710 postavena osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže.

448 Na Slupi 128 00 Hlavní město Praha Czechia