Staroměstská radnice s orlojem

Objevte nejpůsobivější gotickou sakrální stavbu v Praze, která je zároveň rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl. Mezi nejzajímavější můžete spatřit oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona Brahe.

607 Týnská ulička 110 00 Hlavní město Praha Czechia