Kulatý stůl yourchance

JAN HOTELS dlouhodobě podporuje obecně prospěšnou společnost yourchance, zejména pak aktivně participuje na jednom z jejích projektů Začni správně. Ten si klade za cíl pomoci při integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy do společnosti, včetně jejich upatnění na trhu práce. Dne 15. května uspořádala yourchance ve spolupráci s JAN HOTELS a Hotelem Duo Kulatý stůl odborníků na téma Zaměstnávání sociálně znevýhodněných skupin, kde mj. zveřejnila i výsledky vlastního průzkumu na toto téma. Více se můžete dozvědět v tiskové zprávě