Český
Český
Moje Rezervace | Firemní přihlášení
Best Rates Guaranteed
imgBack imgMain

Český Krumlov

delimeterČeský Krumlov

Jméno Krumlov je odvozeno z německého Krumme Aue - křivý luh, podle řeky Vltavy, která obtéká město. Město založili bratři Budivojové ze slavné české rodiny v místech staré obchodní cesty. První písemná zmínka o hradu a městě je z roku 1253.
 

Staletími se hrad rozrůstal a měnil v honosné šlechtické sídlo tak, jak rostl vliv a význam jeho majitelů. Po pražských Hradčanech se stal druhým nejvýznamnějším sídlem ve střední Evropě. Město vznikalo ve dvou etapách. Nejprve v podhradí vyrostl Latrán, jehož název je odvozen z latinského ad latera castelli - po bohu hradu. Na protějším břehu řeky pak bylo založeno Staré Město. Po staletí se měnilo jen velice málo. Kolem města byly postaveny hradby a jeho hlavní vývoj skončil v roce 1347.
 

Český Krumlov na dobové rytině

Od roku 1302 po dobu celých 300 let byla vlastníky a vládci města vlivná rodina Rožmberků, také známá jako Páni z Růže. Město v této době zaznamenalo největší rozkvět.
 

Byl postaven nádherný kostel sv. Víta, do města byli pozváni františkáni, jezuité a klaristé. K rozkvětu města přispěla i těžba zlaté a stříbrné rudy. Během reformace a následujících husitských válek se Krumlov stal útočištěm hlavně pro aristokracii a vzdělané obyvatele Prahy. Za vlády Rožmberků se Krumlov stal nejvýznamnějším městem v Jižních Čechách a dokázal si najít místo v svaté Římské říši německých národů.
 

Petr I. Rožmberk byl nejvýznamnějším členem rodiny v období evropské renesance, byl to on kdo povolal do města klaristy, františkány a také Židy, aby spravovali rožmberské finance a obchody. 15. století dominuje osobnost Oldřicha II. Rožmberka. Tento obratný politik dokázal udržet vliv své rodiny a chránil její majetek v době husitských válek. Vilém Rožmberk je další významný muž, který vládl Krumlovu v 16. století.
 

V roce 1601 poslední z Rožmberků, zadlužený Petr Vok, který téměř zbankrotoval svou rodinu, prodal Krumlov Habsburskému císaři Rudolfu II., který jej v době 30ti leté války věnoval za věrné služby rodu Eggenberků. Ti ponechali panství po 3 generace bez jakéhokoliv vývoje. Až poslední z Eggenberků Jan Kristián I. zasáhl do dění ve městě. Pod jeho patronátem byla založena rozlehlá zámecká zahrada a barokní zámecké divadlo, které je v současné době nejdochovalejším barokním divadlem ve střední Evropě. Příležitostně je divadlo používáno i dnes. Důmyslný mechanismus kontroloval 10 jevištních scén, v zákulisí bylo více jak 500 divadelních kostýmů a rekvizit.
 

Barokní zámecké divadlo

V roce 1719 zdědili Krumlov Schwarzenbergové. Za vlády Josefa Adama Schwarzenberga se Krumlov stal opět centrem kultury a umění inspirovaného stylem vídeňského císařského dvora. V 19. století Krumlov přestal být šlechtickou rezidencí. Následovala hospodářská stagnace díky níž si však město zachovalo až do současnosti svou středověkou tvář. V tomto čase bylo také zrušeno opevnění města.
 

Obnova českého vlastenectví na začátku 20. století měla za následek národnostní konflikty mezi českou a německou populací ve městě. K původnímu názvu města Krumlov bylo přidáno Český. Během 1. sv. války zde obě národnosti žili v míru. To však trvalo jen do poloviny 30. let, kdy byla německá část populace Krumlova ovlivněna děním v Německu, žádala připojení k Německu a odsun Čechů a Židů z města. V roce 1945 byl Krumlov osvobozen americkou armádou. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a do Krumlova přišli lidé z celé země.
 

Během komunistické éry se vývoj města a jeho historických budov zastavil. Komunisté neměli zájem o zahraniční turisty, jelikož se báli jejich vlivu na místní obyvatele. Paradoxně tento přístup pomohl Krumlovu zachovat si svou původní podobu. Po roce 1989 se Krumlov probudil ze svého dlouhého spánku a byl zapsán na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Krumlov se stal znovu vyhledávaným místem pro tisíce turistů z celého světa.
 

Vývoj Krumlova je neodmyslitelně spjat s historií rodu Rožmberků. Heraldický znak města je odvozen od jejich znaku ? červené pětilisté růže na stříbrném poli. Tento znak můžete vidět v různých barvách po celých Jižních Čechách.
 

Pánové z Růže vládli městu a okolí po více než 200 let během kterých město prosperovalo. Poslední z Rožmberků, Petr Vok, byl nucen prodat město. To ukončilo Rožmberskou éru a zvýšilo absolutní moc Habsburků, která skončila teprve pádem Rakousko-uherské říše začátkem 20. století.
 

Více informací najdete na oficiálním informačním systému regionu Český Krumlov.